Jedno staré moudro říká, že "bez spojení není velení". Spojení v německé armádě na nejnižší úrovni zajišťovali ke konci války vojáci vybavení například malými a lehkými radiostanicemi Kl.Fu.Spr.d ( Kleinfunksprechgerät Dorette), stejně jako zobrazený poddůstojník.Obdobný článek jsme zveřejnini v encyklopedii v časopise II. světová (leden–únor 2013).