Tento obrněný automobil byl vyráběn automobilkou v Gorkém (dříve a dnes Nižnyj Novgorod). Prvopočátky tohoto automobilu spadají do let 1940 a 1941, kdy byly zahájeny práce na vývoji osobního terénního automobilu a současně s vývojem osobního terénního automobilu běžely práce na vývoji obrněného automobilu. Vývoj vyústil v GAZ 64 vyráběný v menších sériích a po dalších úpravách vedl až k finální podobě vozidla označeného GAZ 67. Souběžně se změnami v konstrukci GAZ 64 a následně GAZ 67 byly tyto změny zapracovány do konstrukce obrněného automobilu BA 64. Při konstrukci tohoto obrněného automobilu byly využity zkušenosti Rudé armády s dříve vyráběnými obrněnými automobily ( FAI, BA 20 a jiné). Výrazným handicapem těchto předválečných konstrukcí byla malá průchodnost obtížným terénem daná tím, že se jednalo o automobily s jednou poháněnou nápravou. Tím, že pro konstrukci BA 64 byl použit podvozek terénního automobilu, největší nevýhoda dřívějších vozidel odpadla. První série BA 64 byly vyráběny na podvozku s menším rozchodem kol, což mělo za následek menší boční stabilitu vozidla. Tento nedostatek byl odstraněn u verze BA 64B použitím náprav se zvětšeným rozchodem kol. Jinak se jednalo o klasickou koncepci s motorem vpředu a prostorem pro osádku v střední a zadní části vozidla. Vozidlo mělo klasickou rámovou konstrukci, tuhé nápravy s trvale poháněnou zadní nápravou a s možností připojit pohon přední nápravy v obtížném terénu. V přední části vozidla byl umístěn čtyřválcový zážehový kapalinou chlazený motor GAZ MM o výkonu 37- 40 kw při 2 800 ot/ min. Za motorem byla umístěna čtyřstupňová převodovka a rozdělovací převodovka. Hmotnost vozidla byla 2 400 kg a max. rychlost 80 km/ hod. Nástavba byla svařena z pancéřových plechů tloušťky 4 až 12 mm a u většiny vozidel nesla na horní části otočnou věž s kulometem. Nejčastěji se jednalo o kulomet DT ráže 7, 62 mm, ale bylo vyráběno mnoho variant tohoto vozidla lišících se použitou výzbrojí, vozidla bez věže, varianta upravený pro pohyb na kolejích, polopásová varianta pro pohyb na sněhu, vozidla vybavená vysílačkou a další. Některé úpravy byly vyráběny v továrně, některé byly pouze improvizované z různých vojenských dílen. Celkem bylo v době druhé světové války vyrobeno 8 174 vozů. Tyto obrněné automobily byly velmi rozšířené a po válce se dostaly i do výzbroje korejské války. Jeden z příznivců našeho klubu je majitelem velmi zdařilé repliky tohoto obrněného automobilu na podvozku terénního automobilu ARO M 461. Při výrobě repliky byla snaha se co nejvíce přiblížit originálu, takže například tloušťka plechů nástavby vozidla odpovídá předloze. Vozidlo nese označení obrněného automobilu poručíka Filimonova z 41. Tankové brigády 7. Mechanizovaného sboru, jehož četa dorazila jako první do Brna již 18. Dubna 1945 a por. Filimonov padl v městské části Bosonohy.