Kleinfunksprecher d, ve zkráceném označení Kl.Fu.Spr.d, je miniaturní radiostanice určena pro pěchotu, zejména pak pancéřové granátníky, s operačním dosahem 1-4km, podle použité frekvence. Koncové označení „d“ znamená “Dorette", tedy zdrobnělina jména „Dora“ jak byla označována jiná pěchotní radiostanice Torn.Fu.d2. Frekvenční rozsah Dorette (32-38 MHz) se překrýval s rozsahem doposud běžně používané Dory (33,8-38 MHz), navíc byl rozšířen tak, aby byla možná komunikace i s Feldfunksprecher f (27.2-33.3 MHz) a tankovou sestavou FU5 (30.2-33.4 MHz). Dorette byla do výzbroje zařazena v prosinci 1944. Pro napájení byly použity dvě suché zinkové baterie. Žhavící baterie (L.S. 1.4) s napětím 1,4V a anodová baterie (L.S. 150 bp) s napětím 150V. Použití těchto baterií značně n apomohlo miniaturizaci celé sestavy. Na druhou stranu, právě tyto baterie byly i slabostí radiostanice, jelikož jejich doporučená provozní teplota je +20°C. Tento fakt do značné míry znemožňoval jejich používání v zimním období, kdy bylo doporučováno nosit bateriový box pod zimním oblečením. První kusy těchto radiostanic byly údajně letecky dopravovány do Kurlandské kapsy. Neexistuje však mnoho důkazů o tom, že by byly do konce druhé světové války ve větší míře nasazeny přímo na frontě. K tomu pravděpodobně přispěl již výše zmíněný problém s akumulátory.

Radiostanice Kl.Fu.Spr.d

Štítek s operačními instrukcemi na boku Kl.Fu.Spr.d

Dorette byla dodávána ve dřevěném kufříku, "Transportkasten a", který obsahoval: radiostanici, bateriový box, anodouvou a žhavící baterii, prutovou anténu, sluchátka Dfh.f, hrdelní mikrofony Kmf.c, návod k obluze daný předpisem D 1037/5.
Transportkasten a

Československá radiostanice RF-11 je často označována jako kopie německé Dorette. V zásadě ji lze však označit za originální československou konstrukci inspirovanou německou předchůdkyní. Jako prototyp vznikla v roce 1948 radiostanice RC 473 s krycím jménem „PÁNEK II“. RF 11 byla vyráběna v letech 1948 až 1951 ve variantách RF 11, RF 11a a RF 11b s frekvenčním rozsahem 23-28 MHz, a RF11M a RF 11M/2 pro pásmo 48,5- 51,5 MHz. Pracovní dosah se pohyboval v rozmezí 1-3km v závislosti na povaze terénu a pracovní frekvenci. Napájení bylo zajištěno anodovou baterií VV8084 s napětím 120V a třemi monočlánky s napětím 1,5V pro žhavení.
Radiostanice PÁNEK II, VHU Praha


Radiostanice RF-11

Radiostanice se také dodávala ve drěvěném kufříku, který obsahoval: radiostanici, bateriový box, kalibrátor RF 11-1, nosný popruh, sluchátka, hrdelní mikrofon, drátovou anténu, prutovou anténu, anténní cívku, 3 monočlánky 1,5 V a anodovou baterii 120V, náhradní součástky.
Radiostanice RF-11

Pro potřeby civilního využití byla v roce 1952 vytvořena civilní verze pracující s jedním pevně nastaveným kmitočtem pod názvem Orlík. Název radiostanice úzce souvisí se stavbou přehrady Orlík, pro jejíž potřeby byla využívána. Oproti RF-11 se však jednalo o jednokmitočtovou radiostanici vyráběnou v 7 variantách dle pracovní frekvence (označení A-G).
Zleva: Kl.Fu.Spr.d, RF-11, Tesla Orlík

Autor: L. Soukup ml.